bootstrap html templates

Activiteiten: archief 

2017-2018


RONDE TAFEL

GESCHIEDENIS NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE IN HET MEDITERRANE GEBIED (kick off event Platform Argos)

Een wetenschappelijke discipline kent haar eigen geschiedenis en reflecteert hierop. In 1818 werd Caspar Reuvens (1793-1835) in Leiden de eerste archeologieprofessor van Nederland. Tussen 1902 en 1912 verrichtte Carl Wilhelm Vollgraff (1876-1967) als eerste Nederlandse archeoloog diverse jaren veldwerk in de mediterranée, in het Griekse Argos. Hoe heeft het Nederlandse onderzoek op het gebied van de mediterrane archeologie zich sindsdien ontwikkeld? En wat waren de belangrijkste intellectuele en methodologische stromingen? Ook de positie van het Nederlandse archeologische onderzoek ten opzichte van andere nationale tradities is daarbij van belang. Net als de vraag hoe de Nederlandse archeologie in het mediterrane gebied zich verhoudt tot andere archeologische en geesteswetenschappelijke disciplines. In vergelijking met de ons omringende landen is de discussie hierover in Nederland nog niet uitgebreid gevoerd.

Op vrijdag 2 juni 2017 organiseert het recent opgerichte PLATFORM ARGOS een ronde tafel om verschillende onderzoekers samen te brengen die actief zijn in het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in het mediterrane gebied. Dit initiatief komt voort uit een ervaren noodzaak om verschillende initiatieven op dit gebied in kaart te brengen, de onderlinge communicatie te faciliteren en de herkenbaarheid van de discipline naar de buitenwereld te bevorderen. De ronde tafel is het kick off event van PLATFORM ARGOS dat zich ten doelt stelt activiteiten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in het mediterrane gebied (voorheen klassieke archeologie/kunstgeschiedenis der oudheid) samen te brengen en onderzoek te stimuleren.

Iedereen die zich op enigerlei wijze bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in het mediterrane gebied is van harte uitgenodigd om een korte pitch (max. 10 min.) te geven over het eigen onderzoek. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de geschiedenissen van specifieke opgravingen of onderzoeksprojecten; geschiedenissen van individuen, groepen, leerstoelen, ideeën, methodes, technieken, objecten; het ontstaan van verzamelingen, archieven, musea; de geschiedenis van de omgang met archeologie als erfgoed; enzovoort. Naast de stimulering van de onderlinge dialoog heeft de ronde tafel ook tot doel te onderzoeken hoe de krachten op dit gebied kunnen worden gebundeld. De verschillende bijdragen dienen als beginpunt om een relevant thema te formuleren voor een gezamenlijk congres in 2018.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

PLATFORM ARGOS is een initiatief van Floris van den Eijnde, Laurien de Gelder, Wieke de Neef, Jeltsje Stobbe, Marleen Termeer, Anne Versloot en Gert Jan van Wijngaarden.

WERKGROEPEN

WORKSHOP ARCHIEVEN INTERVIEWS & FOTOCOLLECTIES

Wanneer? 20 april van 13:00-17:00 uur uur 
Waar? Bijzondere Collecties UvA
Wie? Platform Argos werkgroepleden en andere geinteresseerden

Programma
13:00-13:45 uur Opening en ronde tafel discussie
*Wie willen we interviewen?
*Welke archieven willen we ontsloten hebben?
*Welke doelen stellen we?
 
13:45-14:15 uur Workshop 1
Anne Versloot: Het afnemen van interviews
 
14:15-14:45 uur Workshop 2
Jeltsje Stobbe: Het inventariseren van (archeologische) archieven
 
14:45 - 15:15 uur Workshop 3
Bart Wagemakers: Fotografie binnen de archeologie en het NPAPH project
 
15:30 - 16:00 uur Pauze
 
16:00-17:00 uur Projectplan
Brainstorm inventarisatie (2x) archieven & oral history project

© PLATFORM ARGOS 2017-2018