bootstrap templates

Activiteiten

2017-2018

WERKGROEPEN 2017-2018

De werkgroepen zijn opgezet voor de uitwisseling van kennis en expertise en met een realiseerbaar doel voor ogen. 

Meedoen? Stuur een mailtje naar info@platformargos.nl of naar een van de initiatiefnemers van een werkgroep (zie hieronder).

  • ARCHIEVEN - Kennisdeling: hoe te archiveren als archeoloog, en hoe archiefonderzoek te doen als archeoloog? Doel: inventarisatie archeologische archieven en verkenning mogelijkheden voor ontsluiting (incl. fondsenwerving). Meer weten? Mail Laurien of Jeltsje.
  • GESCHIEDSCHRIJVING - Kennisdeling: hoe geschiedschrijving te doen als archeoloog, en hoe de biografie als instrument te gebruiken? Doel: gezamenlijk artikel archeologische geschiedschrijving. Meer weten? Mail Laurien.
  • INTERVIEWS - Kennisdeling: hoe interviews af te nemen in een academisch veld? Doel: interviews met oudere generaties archeologie & bundeling in OA publicatie. Meer weten? Mail Anne.
  • GESCHIEDENIS METHODEN & TECHNIEKEN - Kennisdeling: hoe onderzoek te doen naar methoden & technieken, m.n. behulp van de antropologie van wetenschap? Doel: workshop Geschiedenis van Methoden & Technieken in de archeologie & bundeling bijdragen in OA publicatie. Meer weten? Mail Wieke of Jeltsje.
  • CONGRES - Doel: organisatie van congres dan wel sessie (bijv. voor HARN congres) & bundeling bijdragen in OA publicatie. Meer weten? Mail Wieke of Marleen.
  • PUBLIEKSBOEK VELDWERKPROJECTEN - Doel: publicatie voor breed publiek over geschiedenis veldwerk in Mediterrane gebied. Meer weten? Mail Marleen of Gert Jan.

De activiteiten van Platform Argos worden mede ondersteund door:

© PLATFORM ARGOS 2017-2018