how to make your own website for free

Archieven

Meer archieven? Stuur een mailtje!

ARCHIEVEN BETREFFENDE COLLECTIES EN MUSEA

Allard Pierson Museum, Amsterdam
Correspondentie van verzamelaar Constant Willem Lunsingh Scheurleer (1881-1941) met diverse kunsthandelaren, galeries en veilinghuizen in binnen- en buitenland. Ook nota’s en aantekeningen.

Inventariskaarten van de vazencollectie van Jan Six (1857-1926), met (globale) herkomstgegevens. Het brievenarchief van Jan Six bevindt zich in het archief van Collectie Six, Amsterdam dat niet voor het grote publiek toegankelijk is.

Kröller-Müller Museum, Otterlo
Helene Kröller-Müller (1869-1939) bezat naast een collectie Van Goghs en andere schilderijen, een verzameling Griekse oudheden, ca. 75 vazen. Een aankoopboek met minieme omschrijvingen en bedragen is – op aanvraag – in te zien in de bibliotheek van het museum.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Omvangrijk archief dat teruggaat tot de oprichting van het museum in 1818. Het bevat correspondentie over de museumcollectie, stukken over de organisatie van tentoonstellingen, en gegevens over opgravingen in Nederland en het Midden-Oosten, foto's en kaartmateriaal. De archieven zijn op afspraak in te zien, maak hiervoor een afspraak met archivaris Mariëlle Bulsink, 071-5163124, of m.bulsink@rmo.nl

Universiteitsmuseum Utrecht
Het Universiteitsmuseum beheert een collectie van ca. archeologische 1500 objecten en daarnaast ook de archieven van die collectie, alsmede van enkele door het voormalig archeologisch instituut uitgevoerde opgravingswerkzaamheden in en rondom Utrecht. Voor bezichtiging van de collectie en de archieven, neem contact op met drs. R. de Raat, 030-253 80 08, of r.deraat@uu.nl.

Privéverzamelaars
Een serie Griekse oudheden (vooral vazen) die bouwondernemer en amateurarcheoloog Adriaan Goekoop (1859-1914) bezat, schonk hij aan het Allard Pierson Museum. Het privéarchief van de familie Goekoop is niet toegankelijk op dit moment.
ARCHIEVEN BETREFFENDE VELDWERKPROJECTEN

Allard Pierson Museum, Amsterdam
Archief van C.H. Emilie Haspels (1894-1980), de eerste vrouwelijke hoogleraar in de Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Allard Pierson Museum in de periode 1946-1965. Het archief bevat persoonlijke documenten, correspondentie, dagboeken, manuscripten van boeken en artikelen, en documentatie van haar archeologisch onderzoek, inclusief een rijke verzameling foto’s en tekeningen van haar aardewerkonderzoek in Griekenland en haar veldwerk in de Frygische Hooglanden in Turkije.

Reisverslag van classica Lydia Simons (1910-1992). Het archief is een verslag van een groepsreis naar en door Griekenland in 1932. Het archief bevat: reisdocumenten, een reisdagboek, persoonlijke foto’s en krantenknipsels van de reis. Er gingen 150 Nederlanders mee met de reis. Dit waren voornamelijk classici, archeologen en oudhistorici.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Opgravingsdocumentatie van de eerste opgraving op Griekse bodem in 1956. Onder leiding van voormalig conservator Hendrik Brunsting (1902-1997) werd er in samenwerking met de archeologische dienst in Griekenland één maand gegraven op Kreta, Archanes. Het archief bevat: dia’s, brieven en opgravingsverslagen. Conrad Stibbe en de erven van Brunsting hebben ook nog opgravingsdocumentatie en correspondentie.

Nederlands Instituut Athene, Griekenland
Het archief van classicus, oudhistoricus en oprichter van de Archeologische Survey School van Nederland in Griekenland (1976) Dr. Simon Cornelis Bakhuizen (1935-1996) ligt in Athene en is geïnventariseerd. Het archief bevat: brieven, dagboeken, talloze notities, overdrukken, tekeningen en foto’s van diverse veldwerkprojecten en surveys in onder andere Chalcis, Goritsa, Magnesia en Kallion.

© PLATFORM ARGOS 2017-2018