free site templates

Onderzoekers

In de lijst? Stuur een mailtje!

Eijnde, van den, Floris
Universiteit Utrecht
Ik ben universitair docent Oude Geschiedenis in Utrecht, en als archeoloog verbonden aan het Thorikos Fieldwork Project in Griekenland. Mijn onderzoek richt zich in de eerste plaats op de interactie tussen religie en staatsvorming in de vroege IJzertijd en de Archaïsche periode in het Aegeïsch gebied. Als gastconservator van het Utrechts Universiteitsmuseum, ben ik bovendien nauw betrokken bij de conservatie van en het onderzoek aan de collectie antieke objecten van het museum.

Gelder, de, Laurien
Universiteit van Amsterdam
Na mijn studie Mediterrane Archeologie (UvA) heb ik mijn interesse in de disciplinaire geschiedenis van Mediterrane archeologie gepraktiseerd door een onderzoek te starten naar de ontwikkeling van Nederlands archeologisch veldwerk in Griekenland (Holland in Hellas). Deze interesse heb ik verdiept en verbreed tijdens een traineeship aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome met een onderzoek over de eerste Nederlandse opgravingen in Italië (het Santa Prisca Project). Momenteel ben ik werkzaam als junior-conservator in het Allard Pierson Museum en werk ik aan de herinrichting van de vaste collectiepresentatie. 

Hoijtink, Mirjam
Universiteit van Amsterdam
Sinds mijn studie Mediterrane Archeologie (VU 1994) heb ik een niet aflatende belangstelling voor de perceptie van de oudheid, zowel in de historiografie als ook in eigentijdse museale tentoonstellingen. Daarnaast fascineert het mij hoe de veranderende definitie van ‘universele geschiedenis’ ertoe heeft geleid dat collecties Islam, Jodendom en Hindoe-Boeddhisme in de 19e eeuw vanzelfsprekend deel uitmaakten van de archeologie en in de 20ste eeuw in het domein van de etnografie werden ondergebracht. Dit werd onverwacht een rode draad in mijn proefschrift Exhibiting the Past. Caspar J.C. Reuvens and the Museums of Antiquity 1800-1840. Dergelijke vraagstukken werk ik momenteel verder uit in de onderzoeksgroep ‘The East & Europe’ en in colleges ‘Museums, Concepts & Narratives’, onderdeel van de MA Museum Studies waarvoor ik verantwoordelijk ben. Daarnaast vormen zij het uitgangspunt van een aantal essays, te bundelen in ‘Diaspora. Over mensen, reizen en dierbaarheden’ (werktitel).

Neef, de, Wieke
Universiteit Gent
Ik werk als postdoc aan de Universiteit Gent. Daarvoor werkte ik als postdoc van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) aan de geofysische kartering van het Mykeense paleis van Ayios Vasilios (Griekenland), de formatieprocessen van de Bronstijd zoutwinningsplaats Puntone Scarlino (Italië), en experimentele geofysische prospectie in prehistorische grotten in Lazio (Italië). Mijn wetenschappelijke interesses liggen in de archeologische methodologie, de interactie tussen archeologie en aanverwante disciplines, en onderzoeksvertekeningen (biases) in archeologische datasets.

Stobbe, Jeltsje
Universiteit van Amsterdam
Ik ben postdoc bij Antropologie en gastonderzoeker bij Archeologie (UvA). Mijn onderzoeksinteresses betreffen wetenschappelijke kennispraktijken zoals bestudeerd in de antropologie van wetenschap en science, technology & society studies. Een verlengstuk hiervan is mijn interesse in de geschiedenis van wetenschap, met name de geschiedenis van metabolisch denken in de negentiende eeuwse medische en filosofische wetenschap, en hoe dit denken effect heeft gehad op de Italiaanse archeologie en antropologie.

Termeer, Marleen
Universiteit Leiden
Als Mediterraan archeoloog ben ik gepromoveerd in de Oude Geschiedenis, en in mijn onderzoek werk ik graag op het snijvlak tussen archeologie en geschiedenis. Dat doe ik met name op het gebied van vroege Romeinse expansie en staatsvorming in de Republikeinse periode. Momenteel ben ik werkzaam als docent bij de Faculteit Archeologie in Leiden en daarnaast heb ik in de afgelopen jaren aan verschillende Nederlandse universiteiten gewerkt. Ik ben geïnteresseerd in de herkomst van de verschillende onderzoekstradities in Nederland, en de verschuivende relatie tussen Archeologie, Geschiedenis en andere wetenschapsgebieden.

Versloot, Anne
Universiteit van Amsterdam
Ik werk aan een promotie-onderzoek over Nederlandse verzamelaars van oudheden rond 1900. Vijf verzamelaars vormen het uitgangspunt voor het onderzoek. Op basis van hun archieven schrijf ik de biografieën van een tiental oudheidkundige objecten uit het mediterrane gebied die uiteindelijk bij deze verzamelaars beland zijn. Aan de hand van de trajecten die deze objecten aflegden breng ik de netwerken in beeld die de objecten vormden tijdens hun tocht naar een Nederlandse woonkamer of museumruimte. Naast mijn promotie-onderzoek werk ik als journalist en tekstschrijver voor diverse kennis- en cultuurinstellingen en doe ik epigrafisch en numismatisch onderzoek voor het Zakynthos Archaeology Project (UvA).

Wagemakers, Bart
Hogeschool Utrecht | Universiteit van Amsterdam
Na tien jaar bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te hebben gewerkt, ben ik in 2007 overgestapt naar de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Daar ben ik als docent en onderzoeker werkzaam bij de vakgroep geschiedenis. Daarnaast ben ik als gastonderzoeker verbonden aan de Capaciteitsgroep Archeologie van de Universiteit van Amsterdam. Als historicus heb ik grote fascinatie voor het historisch perspectief van de archeologie. Vanuit die interesse heb ik 2012 The Leo Boer Archive opgericht en ben ik in 2013 met het NPAPH project gestart.

Wijngaarden, van, Gert Jan
Universiteit van Amsterdam
Universitair Hoofd Docent Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn archeologische onderzoek richt zich vooral op culturele contacten in de Mediterrane Bronstijd. Het veldwerk op het eiland Zakynthos past ook in dat kader. In mijn onderwijs en onderzoek heeft theorievorming over materiële cultuur een belangrijke plaats, evenals publieksbenaderingen in de archeologie. Vanaf mijn studie heb ik daarnaast een interesse gehad in de organisatie en geschiedenis van de Nederlandse archeologische projecten in het Mediterrane gebied. Ik ben tevens initiator van de jaarlijkse DAMNE bijeenkomsten: Dutch Archaeology in the Mediterranean and the Near East.

© PLATFORM ARGOS 2017-2018