portfolio website templates

8 MAART 2019 | RMO LEIDEN

1ST SYMPOSIUM ON
THE HISTORY OF MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY IN THE LOW COUNTRIES
PROGRAMMA


PLATFORM ARGOS


Geschiedenis
van de
Archeologie

PLATFORM ARGOS is een verzamelplaats voor de geschiedenis en antropologie van de archeologie, met name die van het mediterrane gebied. Dit kan betrekking hebben op het onderwijs over en onderzoek naar archeologie in het mediterrane gebied, maar ook die van de collectievorming van antieke objecten in Nederland en Belgie. Het doel van het platform is het stimuleren en organiseren van evenementen die leiden tot de inventarisatie, bundeling en deling van kennis over dit onderwerp. Daarnaast is er speciale aandacht voor de ontsluiting van archeologische archieven en voor oral history projecten.

2017-2018

In juni 2017 is een ronde tafel georganiseerd bij wijze van kick-off event. Daaruit volgt een themabundel van ca. 300 pagina's (TMA60) in voorjaar 2019 en een congres in maart 2019 over de huidige stand van onderzoek naar de geschiedenis van de archeologie in het Mediterrane gebied vanuit Nederland en Vlaanderen. Naast deze output wordt er ook op kleine schaal kennis gedeeld in zes werkgroepen: archieven, geschiedschrijving, interviews, geschiedenis theorie & methodiek, congresorganisatie & publieksboek veldwerk. De eerste drie werkgroepen houden zich intensief bezig met de inventarisatie en ontsluiting van archieven en interviews.